Inloggen
Zoeken

Ontdek je talent

Op Lyceum Schöndeln ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun eigen specifieke talenten. Wij helpen je hierbij door je nieuwsgierig te maken en samen op zoek te gaan naar wat jou verwondert. Dit kan bij alle standaardvakken die onze brugklassers aangeboden krijgen zoals Nederlands, Frans, Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, levensbeschouwing, muziek, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding. Daarnaast wekken we de nieuwsgierigheid van leerlingen bij uitstek bij de twee specialisaties die we aanbieden: Cultuuronderwijs en breed bèta-technisch onderwijs.

Lyceum Schöndeln is - als enige school in Limburg - erkend als Cultuurprofielschool, een school waarin extra aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur. In de brugklas wordt 2 uur per week het vak Cultuurstroom gevolgd. Leerlingen krijgen dan les in dans, studio (film, fotografie en montage), drama, beeldende vorming of muziek. De modules hebben een gezamenlijk thema en starten steeds met een entree op locatie (bijvoorbeeld ECI-cultuurfabriek of het Cuypershuis) en worden afgesloten met een gezamenlijk toonmoment waar alle leerlingen laten zien wat ze in de module geleerd hebben.

Lyceum Schöndeln zet zich als erkend Technasium bovendien speciaal in voor de ontwikkeling van vernieuwend bèta-technisch onderwijs in Nederland. In de brugklas houdt dit in dat een leerling 4 uur per week het vak O&O (Onderzoek en Ontwerpen) volgt. Deels worden deze uren besteed aan technische vaardigheden en presentatievaardigheden, deels aan projecten zoals bijvoorbeeld het ontwerpen van een fietsbrug over de Roer of een onderzoeksproject over de Maasnielderbeek.

Na de brugklas kies je óf Cultuurstroom óf O&O als vak in de 2e en 3e klas. Alle onderbouwleerlingen krijgen dus één van beide vakken tot en met de derde klas, ongeacht of je verder gaat op havo, atheneum of gymnasium.

In de bovenbouw kun je O&O of een van de kunstvakken (drama, muziek, beeldende vorming) als eindexamenvak kiezen. Dit is niet verplicht en hangt af van je eigen voorkeur en profiel.

Op de website vind je onder het kopje Over ons /Onze school meer informatie over het Cultuurprofiel en het Technasium.
Copyright Lyceum Schöndeln