Inloggen
Zoeken

Ouderraad

Wanneer u vragen of zorgen hebt rondom zaken die uw kind(eren) op Lyceum Schöndeln betreffen, u zoekt iemand die een luisterend oor heeft, dan is de ouderraad hiervoor uitermate geschikt. Wij hebben namelijk allemaal een of meerdere kinderen op dezelfde school en proberen actief een klankbord van de ouders te zijn richting de school.

De ouderraad vergadert ongeveer om de 6 weken met de locatiedirecteur, van 20.00-22.00 uur op school. Data worden gepubliceerd in de jaaragenda. De vergaderingen zijn natuurlijk openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen neemt u dan contact op via de website van de school of u belt met de voorzitter of secretaris. De ouderraad is rechtstreeks te benaderen via het adres: ouderraad@lyceumschondeln.nl.

Spreekt het bovenstaande u aan? De ouderraad staat altijd open voor nieuwe leden die constructief mee willen denken. Als ouderraad streven wij naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris of een mailtje sturen

Miriam Andringa voorzitter
Monique van den Hombergh, secretaris (tel. 0475 - 533915 / 06-23648324)

Arjen Baetsen, lid
Tom Baetsen, lid
Anita Cook, lid
Eric van Dael, lid
Marjo Eijsen, lid
Juliëtte Hoogmans, lid
Rob van Vugt, lid

 
Copyright Lyceum Schöndeln