Inloggen
Zoeken

Schoolkosten voor HAVO 4

Introductie-activiteit

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij enkele activiteiten rondom het thema veiligheid en toezicht voor alle leerlingen van havo 4. Het programma is gericht op EHBO, in het bijzonder reanimatie en brandveiligheid. Onder begeleiding van professionele instructeurs krijgen de leerlingen een les in reanimeren en brand blussen. Tijdens deze lessencyclus staat ook de scholing tot schoolsteward ingepland. Onze havo 4 en vwo 5 leerlingen helpen gedurende het schooljaar met het houden van toezicht tijdens de pauzes.

Excursies (educatieve werkweek)

De kosten voor de educatieve week worden apart gefactureerd. Alle leerlingen betalen via de schoolkosten € 50 voor de educatieve werkweek. Voor de leerlingen die vervolgens deelnemen aan een van de reizen wordt dit bedrag in mindering gebracht op de reissom. Voor de thuisblijvers worden van deze € 50 activiteiten bekostigd.
Copyright Lyceum Schöndeln