Inloggen
Zoeken

Toelichting schoolkosten

Hier vindt u een toelichting op de schoolkosten. De bedragen worden jaarlijks afgestemd met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

De kosten voor extra faciliteiten en voor leerlingactiviteiten gelden voor alle leerjaren. Voor de andere kosten is er een overzicht per leerjaar.

Kinderkanskaart
De gemeente Roermond geeft een zogenaamde Kinderkanskaart uit. Deze kaart geeft een overzicht van landelijke en lokale regelingen, voorzieningen en ondersteuning voor kinderen. U vindt de Kinderkanskaart op de website van de gemeente Roermond.

Extra faciliteiten

Deze faciliteiten vallen niet onder de regeling van de gratis schoolboeken. Het betreft de huur van het kluisje, het gebruik van materialen en gereedschappen, atlassen en woordenboeken tijdens de lessen, (afschrijvings)kosten voor sport- en culturele faciliteiten en uitvoeringen en (afschrijvings)kosten voor de faciliteiten in ons Leercentrum. Ten slotte vallen de kosten voor de ouderraad onder deze post.

Het gebruik van de website is gratis. Ouders hebben ook toegang tot Magister, ons leerlingvolgsysteem, en kunnen daarmee onder andere cijfers inzien. De bijdrage die we vragen omvat een deel van de beheerskosten, met name het beheer van toegangsrechten.

Kinderen van ouders die de vrijwillige bijdrage voor dit onderdeel hebben betaald, kunnen gebruik maken van een locker. 

Leerlingen in de brugklas en tweede klas krijgen ook een Plenda: een schoolagenda waarin leerlingen leren plannen en waarin studietips staan. Het werken met de Plenda wordt begeleid via de mentorlessen.

De ouders van examenkandidaten kunnen in WisCollect bij Extra Faciliteiten een jaarboek bestellen en hun zoon/dochter aanmelden voor het examenbal.

Leerlingactiviteiten

Als CultuurProfielSchool en Technasium organiseren wij jaarlijks een flink aantal activiteiten, die ook onderdeel zijn van het programma van een aantal vakken in onder- en bovenbouw. De kosten daarvoor worden gedeeltelijk gedekt uit de bijdragen van ouders.

Het gaat hier verder om kosten voor ‘leerlingenclubs’ als SchoolParlement, TTC, OPA, KultPanel, de schoolband, het debatteam en onze schoolkrant de LenS. Deze leerlingenclubs leveren, door het organiseren van allerlei activiteiten, een wezenlijke bijdrage aan de school die wij willen zijn. Uw bijdrage is daarom bestemd voor alle leerlingen, niet alleen voor de leerlingen die lid zijn van de clubs.

Kinderen van ouders die de vrijwillige bijdrage voor dit onderdeel hebben betaald, kunnen deelnemen aan de genoemde activiteiten.

Copyright Lyceum Schöndeln