Inloggen
Zoeken

Examenreglement

Rechten en plichten van examenkandidaten zijn geregeld in het examenreglement. Lyceum Schöndeln doet haar uiterste best om zaken met betrekking tot het eindexamen goed te regelen. Mocht u echter opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u zich wenden tot de afdelingsleider of de directie.​
Copyright Lyceum Schöndeln