Inloggen
Zoeken
Uitwisselingsstudenten!

Bericht geplaatst op: 6-9-2018Op de foto ontbreekt Romaric uit België, die na het afronden van zijn examens in België naar onze school toekomt. Hij start op 10 september in V5.

Vast leuk om te weten is dat Chance uit Taiwan, die in het schooljaar 16-17 bij ons H4 heeft bezocht, nu gestart is met de studie International Business in Venlo. En Mariana uit Brazilië die afgelopen jaar bij ons in V5 lessen volgde, start al dit jaar met HBO V in Eindhoven.

Evenals andere jaren volgen de uitwisselingsstudenten vanaf volgende week twee dagdelen (maandagmiddag en vrijdagochtend) Nederlands bij onze collega’s van Mundium NT2: een gewaardeerd onderdeel van de uitwisseling. Verder volgen ze lessen in een rooster dat Enid Hansen als coördinator van de uitwisselingen op basis van wensen en mogelijkheden heeft samengesteld. In het begin zullen ze weinig van onze taal begrijpen, maar al doende zal dit beter worden. De ervaring leert dat de meeste uitwisselingsstudenten zich tijdens de tweede helft van het schooljaar al heel aardig kunnen redden in het Nederlands. Daar gaat natuurlijk veel oefening en geduld aan vooraf. Wij raden de leerlingen daarom aan altijd hun Nederlandse leerboeken bij zich te hebben, zodat ze, als luisteren te vermoeiend wordt, zelfstandig met onze taal bezig kunnen zijn. Het is ook prettig als ze bij vakken kunnen werken aan praktische opdrachten, zeker in de eerste maanden. Geef als docent a.u.b. duidelijk aan welke spullen de leerlingen voor jouw lessen bij zich moeten hebben. Met hen is overigens afgesproken dat ze hun mobieltje tijdens lessen én toetsen mogen gebruiken om het Nederlands te vertalen.

Voorafgaand aan toetsweken stelt Enid met iedere student vast welke toetsen wel en niet worden gemaakt. Bij vakken als bijvoorbeeld geschiedenis en maatschappijleer kan het ook zinvol zijn als een leerling zelfstandig of samen met een andere uitwisselingsstudent met een onderzoeksopdracht aan de slag gaat. Waar leerlingen verslagen moeten schrijven, is goed denkbaar dat ze dit in het eerste halfjaar nog in het Engels mogen doen. Probeer hier a.u.b. een weg in te vinden die het best past bij jouw vak en jouzelf. Het is in ieder geval niet de bedoeling om lesmateriaal te gaan vertalen of op andere wijze veel extra werk te verrichten.

Bij het vak Engels wordt iedere uitwisselingsleerling deze week aan een buddy gekoppeld die hem/haar wegwijs maakt in de school. Prettig is ook als de leerlingen in de klas een plek hebben naast een Nederlandse leerling. Daarnaast voert Enid wekelijks een gesprekje met de groep om te volgen hoe het ze op onze school afgaat.

We wensen ons allen veel verwondering en plezier toe!

Enid Hansen
Regina Buijze

Terug

 

Copyright Lyceum Schöndeln