Inloggen
Zoeken

Rekentoets

In maart 2019 kunnen examenleerlingen de rekentoets op de computer maken. De rekentoets is een officieel examenonderdeel en duurt twee klokuren. Heb je de rekentoets in juni 2018 niet gemaakt of ben je doubleur: dan ben je verplicht de rekentoets in maart te maken.

Op deze website kun je de rekentoets oefenen, HAVO en VWO leerlingen maken de 3F rekentoets. Via de knop VO toetsen en examens kies je voor Rekenen en vervolgens voor een van de 3F rekentoetsen. Leerlingen met dyscalculie maken de 3ER rekentoets. De antwoorden van de rekentoets vind je bovenaan de pagina.

Via Magister ontvang je informatie wanneer je waar de rekentoets maakt. Deze informatie staat dan ook op de tekstmonitor (blauwe scherm).
Copyright Lyceum Schöndeln