Inloggen
Zoeken

Open Dagen HBO/WO

Het is van groot belang dat je gebruik maakt van het aanbod Open Dagen om je te oriënteren op het aanbod van opleidingen.

De Open Dagen geven je de gelegenheid kennis te maken met de opleiding op locatie. Tevens ben je dan in de gelegenheid vragen te stellen aan docenten en studenten over het wel en wee van de opleiding.

Dit vereist wel dat jij je van te voren hebt verdiept in de opleiding door de brochure te lezen, de website te bezoeken of met mensen te spreken die kennis hebben van de betreffende opleiding.

Je kunt brochures online aanvragen via www.tkmst.nl of via de website van de betreffende opleiding.
De sites van de opleidingen zijn gemakkelijk toegankelijk via deze pdf.

Voor het bezoeken van de Open Dagen kun je vrij krijgen van school. Hierbij hebben wij wel enkele spelregels opgesteld.

AFSPRAKEN VOOR BEZOEK OPEN DAGEN

  1. Als de Open Dag ook tijdens vrije dagen is, dan dient de leerling daarvan gebruik te maken. Dit om onnodige lesuitval te voorkomen.
  2. Als er op de Open Dag een toets is, dan dient de leerling eerst dat werk te maken en daarna de Open Dag te bezoeken.
  3. Open Dagen zijn geen reden om de einddatum van werkopdracht, mondelinge examens e.d. te overschrijden.
  4. De leerling dient tijdig (minimaal 3 schooldagen voor de Open Dag) een aanvraagformulier bij een van de decanen in te vullen, zodat er tevens een informatief gesprek plaats vindt.
  5. Het formulier dient vervolgens ondertekend te worden door ouder/verzorger en ingeleverd te worden bij de afdelingscoördinator.
  6. De afdelingscoördinator beslist of de leerling toestemming krijgt.

De onderstaande sites zijn handig om de data van de Open Dagen te vinden.

           

Meeloopdagen

Veel opleidingen organiseren ook Meeloopdagen. Deze dagen zijn bedoeld voor leerlingen die zich verder willen verdiepen in een opleiding. Sommige opleidingen hebben deze gepland op vaststaande data, anderen doen het op basis van aanvraag. Duidelijk is dus dat jij zelf het initiatief moet nemen. Kijk op de website van de betreffende opleiding of op de sites van de Open Dagen voor verdere informatie.

 
Copyright Lyceum Schöndeln