Inloggen
Zoeken

LOB in leerjaar 3

In leerjaar 3 gaan we met jou aan de slag om te komen tot de juiste profielkeuze voor het vierde jaar. Voor je ouders wordt er ieder najaar een voorlichtingsavond georganiseerd waarin de vier te kiezen profielen worden toegelicht. Tijdens de mentorlessen bereiden we met jou de profielkeuze voor. Hiervoor gebruiken we de methode Profielkiezer. Ook is er tijdens een dagdeel een groepsprogramma met een studiekeuze-beroepskeuze adviseur. Jaarlijks organiseert onze onderwijsstichting een HBO-avond, een keer in de twee jaar ook een WO-avond. 

In januari maak je een voorlopige profielkeuze, je hebt een of meerdere gesprekken met onze decanen en maakt dan uiterlijk in mei een definitieve profielkeuze.
Copyright Lyceum Schöndeln