Inloggen
Zoeken

Bij wie kun je terecht?

Naast de vakdocenten zijn veel andere personen op school betrokken bij je begeleiding. Je belangrijkste contactpersoon is je mentor. Bij hem of haar kun je bijvoorbeeld terecht met vragen naar aanleiding van je resultaten of met zorgen over hoe je in je vel zit. 

Voor dagelijkse zaken, zoals aanvragen van verlof, loop je binnen bij het leercentrum; eventueel stuur je een mail naar leerlingloket@lyceumschondeln.nl. 

De leerlingcoördinator of de teamleider ondersteunt het leercentrum of de mentor, als dat noodzakelijk is.


Copyright Lyceum Schöndeln