Inloggen
Zoeken

Welkom!

Fijn dat u de moeite neemt om onze website te bezoeken. In de visie van onze school staat het leren centraal. Iedereen wil leren, zichzelf ontwikkelen. Kennisverwerving, maar ook persoonlijke groei vinden wij belangrijk voor succesvol burgerschap in een moderne samenleving. Om dat leren te bevorderen werken wij vanuit vier principes: verwondering, zelfsturing, diversiteit, en vertrouwen en respect. 

Verwondering: als mensen vanuit nieuwsgierigheid waarnemen en betekenis zoeken, wordt leren betekenisvol.

Zelfsturing: wanneer leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces, dan neemt hun motivatie toe en kan kennis beter worden geïntegreerd.

Diversiteit: wij geloven dat leren het beste gebeurt als leerlingen zichzelf kunnen zijn.

Vertrouwen en respect: een prettige omgang met elkaar is de basis voor een goed leerklimaat.

Tevens zijn wij Cultuurprofielschool en Technasium. Het onderwijs op het gebied van bèta en cultuur beschouwen wij als een belangrijk middel om onze visie op leren waar te maken.

Wilt u uw kind ziek melden? Bel dan voor aanvang van de lessen met onze receptie: tel. 0475-345700.

Wanneer u rechtsboven inlogt met uw ouderaccount van Magister, kunt u voortaan het absentiebriefje digitaal invullen, vindt u informatie over de schoolkosten en de emailadressen van onze docenten.
Copyright Lyceum Schöndeln