Inloggen
Zoeken

Visie op leren

In de visie van Lyceum Schöndeln staat het leren centraal. Iedereen wil leren, zichzelf ontwikkelen. Kennisverwerving, maar ook persoonlijke groei vinden wij belangrijk voor succesvol burgerschap in een moderne samenleving. Onze visie op leren is gestoeld op een viertal principes: 
1. Verwondering: als mensen vanuit nieuwsgierigheid waarnemen en betekenis zoeken wordt leren betekenisvol; 
2. Zelfsturing: wanneer leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces, neemt hun motivatie toe en kan kennis beter worden geïntegreerd;  
3. Diversiteit: wij geloven dat leren het beste gebeurt als leerlingen zichzelf kunnen zijn;
4. Vertrouwen en respect: een prettige omgang met elkaar is de basis voor een goed leerklimaat.

Wij verrichten ons werk vanuit de gedachte dat iedereen wil leren, het maximale uit zichzelf wil halen. Wij hebben hoge verwachtingen van leerlingen en van onszelf. We gaan er steeds vanuit dat niet alleen de cognitieve, maar ook de persoonlijke en sociale ontwikkeling belangrijk zijn voor succesvol burgerschap. We willen leerlingen uitdagen om hun zelfkennis te vergroten: wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Doelstelling is dus steeds om de zelfredzaamheid van leerlingen te doen toenemen: de leerling is aan zet.

Deze doelen zijn alleen te bereiken in een sfeer van veiligheid, respect en vertrouwen tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en medewerkers.

 
Copyright Lyceum Schöndeln