Inloggen
Zoeken

Herinneringen Schöndeln

Herinneringen van de heer Frits van Horne uit Haelen, oud-leerling

Recent haalde ik mijn kleindochter op, die een kennismakingsdag op Schöndeln had gehad. Bij die gelegenheid dacht ik terug aan 1967, toen ik eindexamen HBS had gedaan op datzelfde Schöndeln, toen geheten Bisschoppelijk College. Ik had een aantal jaren in de stad (Munsterplein) op het college gezeten, dat naderhand was verhuisd naar Schöndeln. In die tijd zaten er alleen jongens op het college, dat bestond uit voorbereidende klassen en HBS en gymnasium. Ook de leraren waren alleen mannen, verdeeld in priesterleraren en lekenleraren. In het jaar na mijn afscheid kwam de eerste lerares, die -meen ik- Duits gaf. Dat was een sensatie.

Ook zaten er toen veel interne leerlingen (de kippen). Externen, zoals ik, werden de boeren genoemd. De internen en de priesterleraren woonden in 3 flats tegenover de school, die nu tot mijn verbazing helemaal waren verdwenen. Achter de huidige fietsenstalling lag een verhard voetbalveldje, waar hele competities met klassenteams werden uitgevochten. Daarachter of meer daarbeneden lag het grote sportveld.

Achter de school lag het parkbos met daarin de tennisbaan en twee hockeyvelden(een kleiner en een groter), waar wij probeerden hockey te spelen. Wij -de boeren- speelden liever voetbal; hockey was meer voor de internen en de zogenaamd betere stand uit de binnenstad. Tussen de school en de hockeyvelden lag op een hoger gelegen punt het openluchtzwembad, dat -naar ik begreep- ook al lang verdwenen is. Beneden lag het grote sportveld met de atletiekbaan(gras) en een oud gebouw, waarin kleedlokalen waren.

Eenmaal per jaar vond het directeursfeest plaats met sportwedstrijden en de beruchte Ronde van Schöndeln(op gewone fietsen), die door het bos langs de hockeyvelden met fors hoogteverschil naar beneden langs het grote sportveld en weer naar boven ging. Hieraan heb ik diverse malen deelgenomen.
Als laatste wil ik nog memoreren, dat de externe leerlingen in die tijd afkomstig waren uit heel Midden-Limburg, van Kessel-Reuver tot Echt-Maria Hoop toe.

Herinneringen van de heer Ben Jansen uit Melick, oud-leerling en LO docent t.m. 2014

Ik heb fijne herinneringen aan de buiten-sportvoorzieningen, zowel als leerling als docent. Welke waren er en hoe kwamen die tot stand? Daarvoor ga ik even terug naar de tijd dat het BC Roermond nog aan het Munsterplein lag. Aan de school was toen een internaat verbonden, dat in de jaren 30 van de vorige eeuw grond kocht op het landgoed Schöndeln. Hier realiseerde het internaat voor de internen, die in principe slechts tijdens vakanties naar huis gingen, de volgende sportfaciliteiten:

* het nu nog gebruikte grote sportveld met daarop een voetbalveld met er omheen een echte 400 meter baan en voorzieningen voor alle atletieknummers.
* een tweetal tegelvelden op de plek waar nu de fietsenstalling is en de zaal L03 staat.
* een van kleedhokjes voorzien zwembad van 25 bij 25 meter met startblokken en 2 springplanken van 1 en 3 meter hoog. Het zwembad lag achter de gymzalen, uitgegraven in de berg.
* 3 tennisbanen van gravel en ernaast een groot hockeyveld, gelegen waar nu het beweegbos is gemaakt.

Toen uiteindelijk ook de school en het internaat naar de nieuwbouw op Schöndeln verhuisde, werd deze buitenaccommodatie ook in de lo-lessen gebruikt. Voor het onderhoud van dit alles had het internaat, waar in hoogtijdagen 180 jongens zaten, een tuinman in dienst. Een van hen zorgde ervoor dat er, als het vroor, op de tennisbanen geschaatst kon worden.Het aantal internen nam in de tweede helft van de vorige eeuw steeds verder af, waardoor het internaat in 1993 moest worden gesloten. Dit betekende tevens het einde van het zwembad, tennisbanen en hockeyveld: de school noch de nieuwe eigenaar SOML konden of wilden het in stand houden ervan niet betalen. Sindsdien resteert voor de LO-buitenlessen " slechts" het grote sportveld.

Ik feliciteer de school met de realisering van het beweegbos, dat behalve door leerlingen van de school ook door de gemeenschap gebruikt kan worden.Copyright Lyceum Schöndeln