Inloggen
Zoeken

Jouw overstap

Nog vóór de zomervakantie is er een gezellige kennismakingsochtend. Alle aankomende brugklassers komen dan op zaterdagochtend naar school om kennis te maken met hun nieuwe klasgenoten en met hun mentor. Wie weet onthoud je al een paar namen van je nieuwe klasgenoten.

Tijdens de introductiedagen aan het begin van het nieuwe schooljaar maakt je eigen mentor jou en je klasgenoten wegwijs binnen de nieuwe school. Na de eerste schoolweek weet je echt al heel veel over je nieuwe school en voel je je al aardig thuis.

Je mentor is voor jou en je ouders het aanspreekpunt. Het is tevens je vertrouwenspersoon die in de gaten houdt hoe het met je gaat in de brugklas. Je mentor heeft, naast de vaklessen, een mentoruur waarin aandacht wordt besteed aan het groepsproces en de kennismaking met de school. Daarnaast zijn er studielessen waarin jullie samen aan de slag gaan met huiswerk en studievaardigheden.

Een schooljaar bestaat uit 4 periodes. In periode 1 is er naast het vaste mentoruur een extra mentoruur per week gepland om je zo snel mogelijk te laten wennen aan je nieuwe school. Vanaf periode 2 kun je begeleidingslessen ‘op maat’ volgen. Dat gebeurt wanneer je vakinhoudelijke begeleiding nodig hebt voor Nederlands, Engels, Wiskunde, of Frans, of onderwijskundige steun gericht op bijvoorbeeld een betere studieaanpak, faalangstreductie- of sociale vaardigheidstraining. Als je het nodig is, kun je elke periode aan een andere begeleidingsgroep deelnemen.Copyright Lyceum Schöndeln