Inloggen
Zoeken

Begeleiding

Wij begeleiden leerlingen niet alleen op hun weg naar een diploma, maar ook op hun weg naar volwassenheid. Dit houdt in dat de begeleiding van de leerling gericht is op meerdere zaken: het leerproces, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociaal-culturele ontwikkeling en de loopbaanoriëntatie. Naast de mentor en de vakdocenten zijn ook andere personen hierbij betrokken, zoals de teamleider, de decaan, de pedagogisch medewerker en de counselor. Samen zorgen ze ervoor dat elke leerling hulp op maat krijgt.

Begeleidingslessen

In de brugklas kunnen leerlingen begeleiding op maat krijgen. Dat gebeurt wanneer je vakinhoudelijke begeleiding nodig hebt voor Nederlands, Engels, Wiskunde of Frans, of onderwijskundige steun gericht op bijvoorbeeld een betere studieaanpak, faalangstreductie- of sociale vaardigheidstraining.

Leren studeren

Lyceum Schöndeln hecht veel waarde aan het aanleren van studievaardigheden en het leren studeren. In de brugklas worden leerlingen voorbereid op de volgende leerjaren, waarin zij steeds meer in staat zijn zelfstandig te studeren en reflecteren. Hier wordt invulling aan gegeven door:

• Het gebruik van een door de school verstrekte agenda met ruimte voor huiswerk én ruimte voor het maken van een studieplanning
• Studielessen gericht op het plannen en op het aanleren en oefenen van studievaardigheden
• Een vast en vooraf gepland toetsritme:
- Iedere week maximaal twee proefwerken
- het proefwerkrooster is lang van tevoren bekend; de leerling kan het werk zo beter plannen.
- alleen het eerste lesuur is proefwerkuur; de leerling maakt de toets direct na aankomst op school en kan zich daarna weer concentreren op de lessen van die dag.
• Leren reflecteren op het leerproces
• Aan het einde van het schooljaar is er een toetsweek.
Hiermee worden leerlingen voorbereid voor de volgende leerjaren, waar met toetsweken wordt gewerkt.


Ouderavond en Magister

Meerdere keren per jaar wordt iedere klas besproken in een vergadering. De mentor houdt daarnaast de vorderingen van de leerlingen in de gaten. Tijdens de ouderavond krijgen ouders de mogelijkheid om met de mentor of vakdocenten in gesprek te gaan.
Daarnaast is het altijd mogelijk - met een persoonlijke inlogcode - cijfers in te zien in Magister. Ouders krijgen ook een persoonlijke inlogcode. Leerlingen krijgen in mei en aan het einde van het schooljaar een rapport. Het rapport in mei bevat ook het advies voor de vervolgrichting na de brugklas.




Copyright Lyceum Schöndeln