Inloggen
Zoeken

Contact

Bezoekadres 

Lyceum Schöndeln
Heinsbergerweg 184
6045 CK Roermond

Postadres 
Lyceum Schöndeln
Postbus 1014
6040 KA Roermond

T  0475 - 345700
F  0475 - 345701
I   www.lyceumschondeln.nl
E  info@lyceumschondeln.nl

BRIN 03XF-00

Ouders kunnen ook buiten de reguliere ouderavonden om een afspraak maken met een docent.
U kunt hiervoor bellen met het algemene nummer van onze school. 

Locatiedirectie Lyceum Schöndeln

dhr M.E.J. van de Mortel, MEM

Teamleiders
Brugklassen mw. drs. M.B.L. Beek 
Havo en vwo 2 en 3 dhr. N.L.P. Geerlings
Havo 4 en 5  dhr. J.G. Novak
Vwo 4, 5 en 6 dhr. J.T.M. Hendriks

Bevoegd gezag
De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is in formele zin het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting. SOML kent tevens een Raad van Toezicht.

Bezoekadres: Heinsbergerweg 180, 6045 CK Roermond
Postadres: Postbus 975, 6040 AZ Roermond

College van Bestuur
de heer drs. M.J.H.M. Kikken, voorzitter
de heer P.M.E.G.M. Slegers RA, lid

T  0475 - 322324 
F  0475 - 327845
E  soml@soml.nl
 W www.soml.nl 

Raad van Toezicht  
Heinsbergerweg 180, 6045 CK Roermond

de heer drs. J.W.F.M. Knapen, voorzitter
de heer drs. N.C.J. Hoenen, lid
de heer mr. F.L.J. van Vloten, lid
Mevrouw drs. M.L.I. van Kleef, lid
De heer F.M. Jeurissen, lid
De heer L.J. Urlings, lid

Inspectie van het onderwijs
Postbus 88, 5000 AB Tilburg 

Bezoekadres: Spoorlaan 420
5038 CG Tilburg​​

tilburg@owinsp.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Copyright Lyceum Schöndeln