Inloggen
Zoeken

Ouderraad

Wanneer u vragen of zorgen hebt rondom zaken die uw kind(eren) op Lyceum Schöndeln betreffen, of u zoekt iemand die een luisterend oor heeft, dan is de ouderraad hiervoor uitermate geschikt. Wij hebben namelijk allemaal een of meerdere kinderen op dezelfde school en proberen actief een klankbord van de ouders te zijn richting de school.

De ouderraad vergadert vier keer per jaar met de locatiedirecteur, van 20.00-21.30 uur in 116, de personeelskamer. De vergaderdata in het schooljaar 2019-2020 zijn:
4 december 2019
18 maart 2020
en 17 juni 2020.
De vergaderingen zijn natuurlijk openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, stuurt u ons dan een bericht: ouderraad@lyceumschondeln.nl.

Spreekt het bovenstaande u aan? De ouderraad staat altijd open voor nieuwe leden die constructief mee willen denken. Als ouderraad streven wij naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging. 

Miriam Andringa, voorzitter
Henriëtte Puts, secretariaat
Annelize Kühn
Bianca Steeghs
Dennis Cox
Edith Vullings
Hans Duineveld
Maartje Aben
Madelon Mataheroe
Melanie van der Meer
Peusie Tinnemans-Chao
Rob Schröter
Copyright Lyceum Schöndeln