Inloggen
Zoeken

Contact met school

Graag brengen wij onder uw aandacht op welke manier u contact kunt opnemen met onze school. Telefonisch is de school bereikbaar van 08:00 uur tot 16:30 uur. Voor dagelijkse zaken stuurt u een mail naar leerlingloket@lyceumschondeln.nl. Verlof aanvragen voor uw kind(eren) kan via onze website; u moet hiervoor ingelogd zijn als ouder.

Inzake de begeleiding van uw kind(eren) is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Onderwijsovereenkomst meerderjarige leerling

Als een leerling achttien wordt, is hij meerderjarig en zelf bevoegd tot handelen. Een leerling kan er dan voor kiezen om zelf zijn schoolzaken te regelen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan aanvragen van verlof. Een leerling beslist vanaf dat moment ook zelf of hij zijn persoonsgegevens wil delen met anderen. In de meeste gevallen zal het daarbij om zijn ouders gaan. In Magister moet een meerderjarige leerling toestemming geven om zijn ouders toegang tot zijn gegevens te schenken. Ongeveer een maand voordat een leerling achttien wordt, ontvangt de leerling hierover een standaardbrief van de school.Copyright Lyceum Schöndeln