Inloggen
Zoeken

Privacywet / Algemene Verordening Gegevensbescherming

De eisen die de AVG stelt gelden ook voor de school. Informatie die wordt bewaard voor de onderwijskundige- en algemene begeleiding van de leerling is niet toegankelijk voor derden en wordt binnen de gestelde termijnen vernietigd. Vragen omtrent privacy kunnen gesteld worden bij Leon van Lare RI, de Privacy Officer van SOML, via privacy@soml.nl.Copyright Lyceum Schöndeln