Inloggen
Zoeken

Verwijdering uit de les

Als je verwijderd wordt uit de les, betekent dat dat je je niet gehouden hebt aan onze schoolcode van verantwoordelijkheid, respect en tolerantie.

Bij verwijdering uit de les moet je je melden in de Time-out. Daar vul je een formulier in dat je stimuleert na te denken over je eigen gedrag. De mentor en zo nodig ook de teameider worden van de verwijdering op de hoogte gebracht.

Je kunt een extra taak opgelegd krijgen die buiten lestijd moet worden vervuld. Sowieso blijf je een uur na. Bij veelvuldige verwijdering legt de teamleider een schorsing op.
Copyright Lyceum Schöndeln