Inloggen
Zoeken

Te laat komen

Wie te laat in een les komt, meldt zich de volgende ochtend om 8.00 uur bij de Time-out. Wie 5 keer te laat is gekomen, blijft op vrijdag 2 lesuren na; ouders worden hierover schriftelijk geïnformeerd. Bij 15 keer te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. De school informeert de ouders. 

De leerplichtambtenaar voert met de leerling een persoonlijk gesprek en stuurt een brief naar de ouders. De leerling blijft op vrijdag 2 lesuren na.

Bij meer dan 15 keer te laat komen informeert de school ouders en nogmaals de leerplichtambtenaar. Deze voert op het gemeentehuis een gesprek met leerling en ouders. Bij herhaald verzuim verwijst de leerplichtambtenaar naar Bureau HALT.

Voor leerlingen die niet meer leerplichtig zijn, gelden dezelfde regels; alleen neemt de teamleider in dit geval de nodige maatregelen.
Copyright Lyceum Schöndeln