Inloggen
Zoeken

Strikte school

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen tijdig op school en in de les zijn, ook als zij - bij hoge uitzondering - niet meer onder de leerplichtwet vallen (zie verder www.rijksoverheid.nl, trefwoord: leerplicht). Daarom hebben wij pedagogisch medewerkers in dienst die erop toezien dat de volgende regels bij lesverzuim of te laat komen in acht worden genomen.

Graag vragen wij om uw begrip voor en medewerking aan deze regels, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat leerlingen tijdens lestijd ook echt ‘bij de les’ zijn. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.

Geoorloofde afwezigheid en ziekte

• bij afwezigheid vanwege een niet anders in te plannen doktersbezoek of dergelijke: minimaal 1 dag tevoren melden bij een pedagogisch medewerker (Time-out) via een door een ouder ondertekend briefje.
• bij afwezigheid door onvoorziene omstandigheden: telefonische melding van een ouder vóór aanvang van de lessen; bij terugkeer van de leerling alsnog schriftelijke melding.

• wordt uw kind ziek tijdens de les, dan moet het zich afmelden bij een pedagogisch medewerker (Time-out) of een van de teamleiders; een telefonische of schriftelijke bevestiging van ouders moet uiterlijk de volgende dag volgen. Bij terugkeer van de leerling is alsnog een schriftelijke bevestiging van ouders nodig om zeker te weten dat de totale afwezigheid geoorloofd was.

• leerlingen die met een geldige reden en kennisgeving vooraf een toets missen, krijgen één inhaalgelegenheid. De leerling moet na terugkeer op school zelf met zijn docent contact opnemen om af te spreken wanneer hij het inhaalwerk maakt. De docent zal hierbij rekening houden met eventuele andere ‘inhalers’. Er is geen inhaalgelegenheid voor voortgangstoetsen in de Tweede Fase als de stof daarvan onderdeel vormt van een grotere toets in de daaropvolgende toetsweek. Ongeoorloofde afwezigheid wordt bestraft: zie Leerlingenstatuut art.9 en ExamenReglement art.11.
• brugklasleerlingen die door ziekte tijdens de avond vóór een toets niet in staat zijn geweest te leren, melden zich ’s ochtends tijdens het eerste lesuur met een door een ouder ondertekend briefje bij de pedagogisch medewerker (Time-out). Vervolgens werken zij tijdens dat eerste uur in de mediatheek.
• leerlingen die niet in staat zijn de lessen LO te volgen (wegens blessures e.d.), moeten wel in die lessen aanwezig zijn en werken dan aan alternatieve opdrachten.
• ouders van leerlingen die veelvuldig lessen missen vanwege ziekte, geven wij een dringend advies een afspraak te maken bij de GGD. Als ouders dit advies niet opvolgen doen wij een melding bij de leerplichtambtenaar.Copyright Lyceum Schöndeln