Inloggen
Zoeken

Schoolkosten en sponsorgelden

Ouders wordt jaarlijks per e-mail verzocht om online een overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage in te vullen. Een toelichting op de gevraagde bedragen per laag wordt steeds bijgevoegd. De bedragen worden jaarlijks afgestemd met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
Door het invullen en versturen van deze overeenkomst verklaart u zich akkoord met de betaling; de betaling kan vervolgens meteen elektronisch worden verricht.

Ook op onze website staat de bruikleenovereenkomst voor de boeken. Let op: zonder getekende bruikleenovereenkomst kunnen wij geen boeken uitlenen.

Kinderkanskaart
De gemeente Roermond geeft een zogenaamde Kinderkanskaart uit. Deze kaart geeft een overzicht van landelijke en lokale regelingen, voorzieningen en ondersteuning voor kinderen. U vindt de Kinderkanskaart op de website van de gemeente Roermond.

Lyceum Schöndeln gaat verantwoord om met sponsorgelden en houdt zich daarbij aan het landelijke convenant sponsorgelden. U kunt de tekst van het sponsorbeleid vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.
Copyright Lyceum Schöndeln