Inloggen
Zoeken

Regels

Uitgangspunt voor alle regels op onze school is onze schoolcode: je gaat om met een ander zoals je wil dat een ander met jou omgaat, verantwoordelijk, respectvol en tolerant. Medewerkers van de school vervullen een voorbeeldrol.

Verantwoordelijk, respectvol en tolerant gedrag houdt onder andere in dat je:

- een vraag stelt als je iets niet snapt of als je iets nodig hebt dat belangrijk is voor je leren.
- verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gedrag.
- anderen helpt als ze jouw hulp kunnen gebruiken.
- je houdt aan afspraken met medewerkers van de school en met medeleerlingen.
- ervoor zorgt dat werkplekken rustig en opgeruimd zijn.
- tijdens pauze verblijft in de daarvoor bestemde ruimtes en daar je eigen rommel opruimt.
- medeleerlingen en medewerkers van de school als persoon in hun waarde laat.
- de ideeën van anderen accepteert als horend bij de ander, terwijl je het er niet mee eens hoeft te zijn.

Wij hebben deze regels vertaald naar de begrippen: 

- veilige en respectvolle school
- gezonde school
- schone school
- strikte school
Copyright Lyceum Schöndeln