Inloggen
Zoeken

Mobiele apparatuur

Wij willen onze leerlingen leren om computers en andere apparatuur in te zetten bij het leren; ook willen wij ze leren om verstandig om te gaan met de verleidingen die mobiele apparaten bieden, ook op momenten dat de aandacht beter gericht kan worden op leren, bijvoorbeeld tijdens een les of tijdens het maken van huiswerk. Daarom nemen wij mobiele apparatuur van leerlingen niet in beslag.
Wel zijn al onze lokalen voorzien van een zogenaamd telefoonhotel waarin leerlingen hun mobiele apparaten kunnen opbergen als zij zelf of hun docenten dat wensen. Leerlingen blijven te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigendommen.
Mobiele telefoons en andere apparatuur die een externe verbinding mogelijk maakt, mogen tijdens toetsen niet in het bezit van leerlingen zijn en moeten dus in het kluisje liggen of in het 'telefoonhotel' in het lokaal.Copyright Lyceum Schöndeln