Inloggen
Zoeken

Informatieplicht gescheiden ouders

Ook de niet met het gezag belaste ouder heeft volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatievoorziening over het kind. Standpunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan gescheiden ouders is dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en / of ouderavonden dienen te komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert. Is dat niet mogelijk dan kan er contact met de school worden opgenomen over de wijze van informatievoorziening, anders dan hiervoor genoemd. 

De school hoeft geen informatie te verstrekken indien het belang van het kind zich tegen het geven van informatie zou verzetten. Dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten van psychologen of artsen. 
Copyright Lyceum Schöndeln