Inloggen
Zoeken

Beeldmateriaal

Op Lyceum Schöndeln wordt regelmatig beeldmateriaal gemaakt van schoolse situaties als excursies, activiteiten en lessen. Een deel van dit beeldmateriaal wordt gepubliceerd via een van onze (digitale) publicatiekanalen. Gezien de grote hoeveelheid beeldmateriaal en de vele gezichten hierop is het niet mogelijk om iedereen tevoren toestemming te vragen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de belangen van de mensen op het beeldmateriaal. Als iemand bezwaar kenbaar maakt tegen publicatie, zal een afbeelding onmiddellijk aangepast of verwijderd worden. Ouders kunnen ook tevoren aangeven dat zij bezwaar hebben tegen de publicatie van beeldmateriaal van hun kinderen. Dit kan bij aanmelding, maar ook op een later tijdstip telefonisch (0475-345700) en per mail (info@lyceumschondeln.nl). Wij verwachten dan dat u met uw kind afspreekt om – samen met ons – alert te zijn.

Jaarlijks maken wij portret- en groepsfoto's van onze leerlingen, ten behoeve van de schoolpas. Deze foto's worden door de fotograaf vrijblijvend aan ouders aangeboden. De gegevens die de school hiertoe verstrekt aan de fotograaf worden alleen gebruikt voor deze fotoactie. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen ouders bezwaar maken tegen het verstrekken van deze gegevens. Dit kan via bovenstaand telefoonnummer en mailadres. Wij zullen dan uw adresgegevens niet doorgeven aan de fotograaf. U ontvangt dan ook geen vrijblijvend fotopakket.
Copyright Lyceum Schöndeln