Inloggen
Zoeken

Veiligheid

Onze visie op leren betekent dat veiligheid een wezenlijke randvoorwaarde is. Als veiligheid niet gegarandeerd is, zullen mensen immers niet experimenteren. Niet laten zien wie zij echt zijn. Niet blijk geven van verwondering, over de wereld, anderen of zichzelf. Andersom laten creatieve opdrachten leerlingen nadenken over de vraag wie zij eigenlijk zijn. Dit bevordert het zelfvertrouwen: ik mag zijn wie ik ben. Zelfbewuste mensen reageren onbevangen op elkaar en op de omgeving, waardoor veiligheid bevorderd wordt. Wij willen goed leren omgaan met verschillen die tussen mensen nu eenmaal bestaan. Ongeacht de aard van die verschillen. Daarbij streven we niet in de eerste plaats naar 'regels’ maar naar afspraken die telkens hernieuwd worden. Respectvol met elkaar omgaan wordt zo een vanzelfsprekendheid, niet alleen op school en tijdens buitenlesactiviteiten, maar ook in de virtuele wereld die in ons leren een steeds grotere rol zal gaan spelen. Bij incidenten die zich voordoen willen we niet alleen het incident 'oplossen’, maar vragen we ons ook af hoe dit incident ons kan helpen om in de toekomst beter met voorkomende situaties om te gaan.
Copyright Lyceum Schöndeln