Inloggen
Zoeken

Schoolkosten voor de brugklas

Introductie en excursies

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een kennismakingsdag, introductiedagen en een brugklasdag voor alle brugklassers. De kennismakingsochtend en introductiedagen zijn gericht op het leren kennen van de klas, mentor en school en vinden plaats op het schoolterrein. Het programma van de brugklasdag is sportief van aard, richt zich met name op het aspect groepsvorming en samenwerking en wordt aan de klas als geheel aangeboden. De begeleiding ligt in handen van de mentor die geassisteerd wordt door een aantal LO docenten en leerlingen die onder hun toezicht staan. Na afloop sluiten we af met een barbeque.

Alle brugklasleerlingen nemen deel aan een duurloop zoals de Roermond CityRun of onze eigen Trimboeloop. Dit is onderdeel van het LO programma en wordt door school begeleid. De inschrijfkosten worden betaald uit deze bijdrage.

Aan het einde van het schooljaar vindt voor de brugklassers een afsluitende activiteit plaats.
Copyright Lyceum Schöndeln