Inloggen
Zoeken

Schoolkosten voor VWO 5

Excursies

De kosten voor de educatieve week worden apart gefactureerd. Alle leerlingen betalen via de schoolkosten € 50 voor de educatieve werkweek. Voor de leerlingen die vervolgens deelnemen aan een van de reizen wordt dit bedrag in mindering gebracht op de reissom. Voor de thuisblijvers worden van deze € 50 activiteiten bekostigd.

  

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)

In VWO 5 is het van groot belang dat de leerlingen zich intensief gaan oriënteren op vervolgstudie en de bijbehorende beroepen en functies. Werden in de vierde klas al
wat opleidingen (vrijblijvend) bezocht, zal in de vijfde klas meer actie ondernomen moeten worden. Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen. Het komt allemaal aan bod. Voor veel leerlingen is dit geen sinecure. Het aanbod van opleidingen is enorm en kent veel varianten. Ook worden door de opleidingen steeds meer (aanvullende) eisen gesteld.
Reden te meer om het LOB-traject serieus te nemen en de juiste stappen te zetten om te komen tot een goede en verantwoorde keuze. Mentoren en decanen begeleiden dit proces.

Daarnaast bieden wij een extra groepsprogramma aan. Leerlingen werken in een kleine groep (circa 10 leerlingen) gedurende een aantal uren onder leiding van een externe deskundige intensief aan het inzichtelijk maken van hun vorderingen op LOB-gebied en leggen tevens een koppeling met opleidingsmogelijkheden en met de arbeidsmarkt. Er wordt (nogmaals) gewerkt aan het achterhalen van belangstelling, persoonlijkheid en geschiktheid voor bepaalde opleidingen en beroepen. De programma's bevatten altijd een uitslag van een interessevragenlijst. Aan het einde van het groepsprogramma maken de leerlingen samen met de loopbaanadviseur een rapportage waarin ze onder meer aangeven welke vervolgstappen belangrijk en zelfs noodzakelijk zijn voor hun studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Deze rapportage wordt aan de leerling meegegeven en kan door de ouders bekeken worden. De decanen krijgen ook een terugkoppeling over mogelijke knelpunten. Deze kunnen zij weer gebruiken in de persoonlijke gesprekken over de studiekeuze.

Als u deze kosten betaalt, kan uw zoon/dochter aan het groepsprogramma deelnemen.
Copyright Lyceum Schöndeln