Inloggen
Zoeken

Schoolkosten voor HAVO/VWO 2

Introductie

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een introductieactiviteit voor alle leerlingen van havo en vwo 2 in en rond onze school. Het programma bevat onder meer een hernieuwde kennismaking, aandacht voor waarden en normen, klassen- en persoonlijke doelen, uitwisseling van studietips en informatie over de werkwijze in klas 2. Eén dagdeel is gevuld met sportieve activiteiten. Verder is een bijdrage begroot voor een watersportactiviteit aan het eind van het schooljaar.

Excursies

Deelname aan taaldorp ‘Villangues’ in Namen
In de tweede klas bereiden leerlingen zich vanuit het vak Frans met behulp van extra lesmaterialen voor op deelname aan ‘Villangues’, een taal- en cultureel project in Namen. Het doel van die voorbereiding is dat zij aan het begin van de derde klas in een authentieke Franstalige situatie gesprekken kunnen voeren in bijv. een winkel of met Franstalige studenten.

Voor de leerlingen van 2 gymnasium organiseert de vaksectie Klassieken bovendien een excursie naar Xanten. Leerlingen maken hier aanschouwelijk kennis met het dagelijkse leven van een Romeinse stad in de provincie.

Extra faciliteiten

Kinderen van ouders die de vrijwillige bijdrage voor dit onderdeel hebben betaald, krijgen een Plenda: een schoolagenda waarin leerlingen leren plannen en waarin studietips staan. Het werken met de Plenda wordt begeleid via de mentorlessen.
Copyright Lyceum Schöndeln