Inloggen
Zoeken

Schoolkosten voor HAVO 5

Examenkandidaten kunnen een exemplaar van ons jaarboek bestellen en zich aanmelden voor het examenbal.

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)

In 5 havo is de leerling intensief bezig met zijn definitieve keuze voor een vervolgopleiding na het behalen van het diploma. Dit komt steeds aan de orde tijdens de gesprekken met de mentoren en de decanen. Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen. Het komt allemaal aan bod. Voor veel leerlingen is dit geen sinecure. Het aanbod van opleidingen is enorm en kent veel varianten. Ook worden door de opleidingen steeds meer (aanvullende) eisen gesteld.

Reden te meer om het LOB-traject serieus te nemen en de juiste stappen te nemen om te komen tot een goede en verantwoorde keuze. Mentoren en decanen begeleiden dit proces. Daarnaast bieden wij een extra groepsprogramma aan. Leerlingen werken in een kleine groep (circa 10 leerlingen) gedurende een aantal uren onder leiding van een externe deskundige intensief aan het inzichtelijk maken van hun vorderingen op LOB-gebied en leggen tevens een koppeling met opleidingsmogelijkheden en met de arbeidsmarkt.

Er wordt (nogmaals) gewerkt aan het achterhalen van belangstelling, persoonlijkheid en geschiktheid voor bepaalde opleidingen en beroepen. De programma's bevatten altijd een uitslag van een interessevragenlijst. Aan het einde van het groepsprogramma maken de leerlingen samen met de loopbaanadviseur een rapportage waarin ze onder meer aangeven welke vervolgstappen belangrijk en zelfs noodzakelijk zijn voor hun studiekeuze en loopbaanoriëntatie. Deze rapportage wordt aan de leerling meegegeven en kan door de ouders bekeken worden. De decanen krijgen ook een terugkoppeling over mogelijke knelpunten. Deze kunnen zij weer gebruiken in de persoonlijke gesprekken over de studiekeuze.

Als u deze kosten betaalt, kan uw zoon/dochter aan het groepsprogramma deelnemen.
Copyright Lyceum Schöndeln