Inloggen
Zoeken

Uw kind in de bovenbouw: Tweede Fase

In de vierde klas verandert er nogal wat voor uw kind. Als gevolg van de profielkeuze volgt uw kind niet langer alle lessen in dezelfde groep. Bovendien stelt de Tweede Fase nieuwe eisen aan hem of haar, zoals meer zelfstandigheid, plannen over langere termijn, leren van een grotere hoeveelheid stof, goed benutten van keuzewerktijd en toewerken naar vier toetsweken. Ook zijn er in de vierde klas toetsen, presentaties en praktische opdrachten die meetellen voor het schoolexamen.

Dit schoolexamen (SE) maakt samen met het centraal examen (CE) deel uit van het eindexamen havo en vwo. Het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevatten informatie hierover. Sommige vakken met alleen een schoolexamen worden al eerder dan de examenklas afgesloten, namelijk Maatschappijleer en CKV in HAVO 4, Maatschappijleer in VWO 4, en CKV in VWO 5. Het is dus belangrijk dat een leerling snel zijn draai vindt in de vierde klas. Uiteraard biedt de mentor begeleiding.

Leerlingen kunnen in klas 4 tot 1 december een wijziging aanbrengen in hun profiel. Ze moeten dan contact opnemen met een van de decanen. Wijzigingen in het profiel zijn alleen mogelijk als dit in het lesrooster geplaatst kan worden en als er ruimte is in de betreffende lesgroep(en).

De lessentabel voor Havo en Vwo 4 en Vwo 5 vindt u hieronder: 
Copyright Lyceum Schöndeln