Inloggen
Zoeken

Bevorderingsnormen

Het liefst zien wij dat leerlingen, nadat zij op onze school geplaatst zijn, zonder vertraging een HAVO- of VWO-diploma halen. Het komt echter voor dat het leerproces van een leerling stokt, om uiteenlopende redenen. Daarom beoordelen wij op een aantal momenten of een leerling in staat is om een stap te zetten naar een volgend leerjaar.

Belangrijke momenten zijn in ieder geval het einde van de brugklas, het einde van het derde leerjaar en de bevordering naar de examenklas. In principe staan wij leerlingen niet toe om de brugklas twee jaar te volgen. Andere leerjaren mag een leerling maximaal twee jaar volgen op dezelfde afdeling; ook mogen leerlingen geen opeenvolgende leerjaren doubleren, met uitzondering van de examenklas.

Uiterlijk op 4 september 2019 vindt u hier de bevorderingsnormen van het schooljaar 2019-2020.

Normen onderbouw en bovenbouw

U vindt de bevorderingsnormen voor de onderbouw hier.

Hier staan de bevorderingsnormen voor de bovenbouw.Copyright Lyceum Schöndeln