Inloggen
Zoeken

Bevordering en examen

Een toetscijfer drukt uit in welke mate de leerling de getoetste leerstof beheerst; van een toetscijfer mag ook verwacht worden dat het een voorspellende waarde heeft voor de volgende toets(en) en in het algemeen voor studiesucces op een afdeling: HAVO of VWO. Toetscijfers worden zowel individueel als per groep geanalyseerd met het oog op de begeleiding van leerlingen en, uiteindelijk met het oog op het formuleren van al of niet bindende doorstroomadviezen.
Copyright Lyceum Schöndeln