Inloggen
Zoeken

Samenwerking

It takes a village to raise a child. Dit van oorsprong Afrikaanse spreekwoord maakt duidelijk dat het opvoeden van kinderen een taak is van onze hele gemeenschap. Daarom werken wij als school samen met een groot aantal partners. Hieronder staat een overzicht van onze belangrijkste partners. Meer informatie vindt u steeds op de website van de betreffende organisatie.

Een eerste aanspreekpunt is voor ons vaak het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook jongeren zelf en hun ouders kunnen hier terecht voor alle vragen over opgroeien en opvoeden, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Het Centrum biedt verschillende vormen van opvoedondersteuning aan ouders en jongeren: informatie en advies, themabijeenkomsten en workshops en persoonlijke ondersteuning.

De leerplichtambtenaar is voor ons de aangewezen partner als het gaat om verzuim. Wij informeren de leerplichtambtenaar wanneer een leerling mogelijk ongeoorloofd verzuimt. Zij controleert dan of ouders en leerlingen zich aan de Leerplichtwet houden. Zie ook hier.

De GGD volgt samen met ouders het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Op het voortgezet onderwijs zijn er onderzoeken in leerjaar 2. Daarnaast worden kinderen op bepaalde leeftijden gevaccineerd. Ook buiten deze contactmomenten kunnen er vragen of problemen zijn op het gebied van gezond en veilig opgroeien. Ouders of jongeren kunnen dan zelf een gesprek of onderzoek aanvragen.
Jongeren van 13 tot en met 23 jaar kunnen ook terecht op jouwGGD.nl, een website met informatie waar je ook (anoniem) terecht kunt voor een chatgesprek met een verpleegkundige of arts.
Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan de gezondheid van uw kind. De Gezonde School-methodiek is een praktische werkwijze om scholen te ondersteunen bij het gezonder en veiliger maken van de schoolomgeving. De GGD adviseert en ondersteunt onze school als wij bijvoorbeeld te maken krijgen met zaken als ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, dood en rouw. Zie ook hier.

Wij willen graag voorkomen dat onze leerlingen door alcohol, drugs of gamen in de problemen komen. In de voorlichting hierover werken wij daarom samen met Vincent van Gogh GGZ.

Op onze school moet iedereen zich veilig en gewaardeerd voelen. Ondersteund door het COC Limburg hebben wij speciale aandacht voor seksuele diversiteit.

Stichting Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit bij jongeren tot 18 jaar. De school werkt samen met de politie als mogelijk de wet is overtreden. Meer informatie vindt u in onze schoolgids.
Copyright Lyceum Schöndeln