Inloggen
Zoeken

Dyslexie

In het Samenwerkingsverband waartoe onze school behoort zijn de onderstaande afspraken gemaakt inzake dyslexie. Deze gelden voor alle scholen binnen het Samenwerkingsverband.

Binnen het onderwijs zijn er 2 situaties mogelijk:

A. Er bestaat het vermoeden dat uw kind dyslectisch is. Dit dient een onderbouwd vermoeden te zijn.
B. Uw kind heeft bij de start op onze school reeds een dyslexieverklaring.

Ad A: Er bestaat het vermoeden dat uw kind dyslectisch is.

1. Ouders nemen contact op met de mentor en de coördinator dyslexie op onze school, mevrouw J. Thewessem.
2. In een verkennend gesprek stemmen school, ouders en leerling af over het vermoeden van dyslexie.
3. Indien ouders besluiten een volledig onderzoek naar dyslexie te laten uitvoeren, dient dit te gebeuren door een bevoegde en gekwalificeerde psycholoog. De school dient door de onderzoeker nadrukkelijk betrokken te worden bij het genoemde onderzoek.
4. Het onderzoeksverslag moet voldoen aan de criteria van Stichting Dyslexie Nederland.

Verklaringen die niet voldoen aan bovenstaande criteria worden niet geaccepteerd.
5. Na de diagnose Dyslexie:
a. De ouders overleggen aan de school een afschrift van de verklaring en het onderzoeksrapport.
b. De school stemt met leerling en ouders af op welke wijze ondersteuning geboden wordt.

Ad B: Uw kind heeft bij de start op onze school reeds een dyslexieverklaring.

In dit geval volgt de school het volgende protocol:
1. De ouders overleggen aan de school een afschrift van de verklaring en het onderzoeksrapport ter bestudering en waardering. Indien de documenten vraagtekens oproepen, worden die met de ouders besproken.
2. De school stemt met het kind en de ouders af op welke wijze ondersteuning geboden kan worden.Copyright Lyceum Schöndeln