Inloggen
Zoeken

Bij wie kunt u terecht?

Naast de vakdocenten zijn veel andere personen op school betrokken bij de begeleiding van uw kind. Uw belangrijkste contactpersoon is de mentor. Bij hem of haar kunt u bijvoorbeeld terecht met vragen naar aanleiding van de resultaten of met zorgen over het welbevinden van uw kind.

Voor dagelijkse zaken stuurt u een mail naar ons leercentrum (leerlingloket@lyceumschondeln.nl). Het leercentrum ondersteunt mentoren, leerlingcoördinatoren en teamleiders, met name bij organisatorische en leerlingzaken. De leerlingcoördinator of de teamleider ondersteunt het leercentrum of de mentor, als dat noodzakelijk is.Eindverantwoordelijk voor een afdeling is de teamleider; een teamleider is lid van de schoolleiding.

Verlof aanvragen voor uw kind(eren) kan via onze website hier; u moet hiervoor ingelogd zijn.

 
Copyright Lyceum Schöndeln