Inloggen
Zoeken

Scheikunde

Alles om je heen is scheikunde, want alle stoffen en zelfs de lucht die je in- en uitademt, is scheikunde. Alle stoffen bestaan immers uit atomen en moleculen en de opbouw en eigenschappen van atomen en moleculen worden in de scheikunde bestudeerd. Omdat vele stoffen geen zuivere stoffen, maar mengsels zijn, worden vaak scheidingsmethoden toegepast, zoals: filtreren, destilleren, extraheren, centrifugeren en absorberen. Vandaar de naam Scheikunde.

In de oudheid gebruikte men al scheikunde b.v. om metalen zoals ijzer en koper te winnen uit de ertsen uit de bodem, maar ook om zout te krijgen en zeep te maken. In de middeleeuwen probeerde men uit andere metalen goud te maken, maar dat blijkt niet mogelijk te zijn. Elke stof bestaat uit zijn eigen atoomsoort(en) en het is niet mogelijk om de ene soort te veranderen in een van de andere soorten. Een atoomsoort heet ook wel een chemisch element en de afzonderlijke elementen worden aangeduid met een symbool, meestal de eerste letter of eerste twee letters van de Latijnse naam van de stof. Voorbeeld: 'C' voor 'koolstof' (carbonium) en 'Fe' voor 'ijzer' (ferrum). Alle bekende elementen (iets meer dan 100), kunnen op een logische wijze worden gerangschikt door ze in het Periodiek Systeem te plaatsen.

Tegenwoordig is de mens dankzij de scheikunde in staat om veel stoffen uit de natuur te gebruiken, maar ook om een aantal van deze stoffen na te maken, te verbeteren of te mengen. Door chemische reacties ontstaan nieuwe stoffen met vaak verrassende eigenschappen.

Op onze school maken we gebruik van de leermethode Pulsar Chemie, zowel in de onderbouw (klas3) als in de bovenbouw. Na klas 3 is scheikunde verplicht voor leerlingen die een natuurprofiel kiezen. Het vak is belangrijk bij talrijke studies zoals geneeskunde, farmacie, milieukunde, biologie, voedingsleer, maar ook voor landbouw en natuurstudies. Voor bijna alle technische opleidingen is een hoeveelheid scheikundige kennis nodig.

Er wordt in alle klassen regelmatig een demonstratie of een practicum uitgevoerd om het geleerde te verduidelijken of toe te passen. Zo’n practicum gebeurt veilig in onze practicumruimte mede onder toezicht van de Technisch Onderwijs Assistent (TOA). Daarbij wordt goed op de veiligheid gelet. Werken met chemische stoffen dient immers veilig en nauwkeurig te gebeuren.Copyright Lyceum Schöndeln