Inloggen
Zoeken

Natuurkunde

We vinden het de normaalste zaak van de wereld: als je de schakelaar omzet, gaat het licht aan; als je iemand wilt spreken bel, sms, chat of e-mail je even, als je ver weg moet, ga je met fiets, auto, trein of zelfs het vliegtuig; computers die je overal ziet, maar ook de zon, sterren, het heelal en ga zo maar door…….

Maar wat zit daar nou achter? Hoe werkt dat dan? Wat gebeurt daar eigenlijk? Hoe zit dat in elkaar? Dat zijn de vragen waar we ons bij het vak natuurkunde mee bezig houden. We zoeken naar wetmatigheden in de wereld om ons heen en verklaringen voor verschijnselen in de (niet-levende) natuur, zodat we het beter begrijpen en kunnen gebruiken voor onze ontwikkeling.

Natuurkunde gaat dus niet over het leven, bomen, planten en dieren (biologie) of over chemische stoffen en reacties (scheikunde), maar juist over al die andere verschijnselen (bliksem, wind, het weer, techniek……….).

Op de middelbare school krijg je na de brugklas, in de 2e dus, voor het eerst met natuurkunde te maken. Onderwerpen zoals licht, geluid, beweging, krachten, warmte, energie, elektriciteit, magnetisme en radioactiviteit passeren de revue. Met demonstraties, proefjes en practica onderzoeken we vele van deze verschijnselen en we rekenen er ook aan!

In de derde moet je kiezen of je natuurkunde als eindexamenvak wil nemen, waarbij het vak voor sommige vervolgstudies verplicht of sterk aan te raden is (o.a. technische studies en geneeskunde).
Voor extra informatie verwijzen wij naar de natuurkunde website.Copyright Lyceum Schöndeln