Inloggen
Zoeken

Maatschappijwetenschappen

Naast het vak maatschappijleer, dat alle leerlingen in de vierde klas krijgen, kun je in HAVO 4 het vak maatschappijwetenschappen (MAW) kiezen. Het is een vak dat zich bezig houdt met de bestudering van de maatschappij, hoe ze is opgebouwd en hoe ze functioneert. 

Maatschappijwetenschappen is een empirisch en theoretisch vak met als doel het leren kritisch te kijken naar de eigen samenleving en het leren stellen van vragen over de samenleving. Het is een vak dat gekozen kan worden binnen het profiel E&M en C&M of in het vrije deel. In het nieuwe examenprogramma van 2017-2018 is het uitgangspunt de concept-contextbenadering, waarbij wordt gekozen voor een basis van sociologie en politicologie. 

Maatschappijwetenschappen maakt de verbinding tussen voortgezet en hoger onderwijs, met name voor opleiding op het gebied van gedrag en maatschappij. Het vak kent zowel een schoolexamen als een centraal examen. Maatschappijwetenschappen is het enige vak op de middelbare school dat een inleiding vormt op een HBO- of een universitaire studie in de sociale wetenschappen.
Copyright Lyceum Schöndeln