Inloggen
Zoeken

Levensbeschouwingen

Ieder mens stelt zich wel eens vragen over de zin van zijn leven:
Wat moet ik doen om gelukkig te worden?
Wat voor zin heeft school?
Waarom doen mensen elkaar geweld aan?

Wij beleven onszelf en de wereld om ons heen niet zonder vragen. Op veel manieren proberen wij in de loop van ons leven een antwoord te geven op deze vragen. Wat geeft mij houvast? Wat maakt voor mij het leven gelukkig? Alle levensbeschouwingen zijn te beschouwen als een antwoord op de vraag: Hoe word ik gelukkig?

Daarnaast is het een gegeven dat onze samenleving zich ontwikkelt tot een multiculturele en multireligieuze samenleving. Tijdens de lessen levensbeschouwingen wordt kennis van en een dialoog met de diverse levensbeschouwingen geboden. Door middel van het werken met de methode standpunt, opdrachten, discussies en andere hulpmiddelen wordt geprobeerd leerlingen vertrouwd te maken met de verschillende levensbeschouwingen.

Ooit gegeven antwoorden die tijdens lessen aan bod komen:
God is dood. Nietzsche

De vrouw is niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt. De Beauvoir

Je kunt niet zeggen dat je geen held bent. Je kiest ervoor om wel of geen held te zijn. Sartre

Lijden en geluk hangen meer af van wat wij zijn dan van wat ons overkomt. Multatuli

De liefde, die op schoonheid gebouwd is, sterft met de schoonheid mee. Donne

Het is niet de dood of het lijden dat vreeswekkend is, maar de vrees voor het lijden en de dood. Epictetus

De mens is in zijn aanleg een religieus dier. Edmund Burke

Als ‘doe geen kwaad’ is begrepen, leer dan de regel die moeilijker en edeler is: ‘doe goed’. Arthur GuttermanCopyright Lyceum Schöndeln