Inloggen
Zoeken

Geschiedenis

Veel schoolboeken voor het vak geschiedenis bevatten lange tijd een historisch overzicht, dat als "het" verhaal van "de" geschiedenis werd gepresenteerd. Bronnen die soms werden toegevoegd, dienden doorgaans meer ter illustratie van uit het hoofd te leren feiten dan voor het onderzoeken van een historisch probleem. Op deze wijze werd de aard van het vak geschiedenis te veel geweld aangedaan.

Geschiedenis moet niet alleen of voornamelijk worden beschouwd als een verhaal of een betoog, maar ook als een methode van onderzoeken.
Iemand in geschiedenis onderrichten is iets anders dan hem de resultaten in zijn hoofd te laten pompen. Wij, geschiedenisdocenten op Lyceum Schöndeln, onderwijzen een onderwerp niet om wandelende bibliotheekjes te maken.

Leerlingen moeten iets met hun kennis kunnen doen. Daarom is het minstens zo belangrijk hoe leerlingen leren, als wat ze leren.
Onze tijd kenmerkt zich door een explosie aan informatie. Van talloze kanten komt deze uit binnen- en buitenland op ons af via internet, radio, televisie, kranten, tijdschriften en boeken. Ook al is de informatie zelf gemakkelijker dan ooit te verkrijgen, het wordt steeds moeilijker deze te hanteren en op waarde te schatten.

Wij vinden dat het vak geschiedenis de leerlingen onder meer in staat moet stellen kritisch en systematisch te leren denken, te onderzoeken en zich mondeling of schriftelijk te uiten. Vele van de voor het beoefenen van het vak geschiedenis benodigde vaardigheden komen iedere burger in een democratische maatschappij van pas. Ze zijn voor iedereen van direct belang en actueler dan ooit.

Bovenstaande sluit aan en is in overeenstemming met het examenprogramma geschiedenis nieuwe stijl. Daarin staat centraal historisch denken en redeneren, met name betekenis geven en oordelen over het verleden. Dat betekent dat de leerling uiteindelijk moet worden geacht om te gaan met tijd en chronologie (periodisering), causaliteit (oorzakelijkheid), continuïteit en verandering, interpretatie, standplaatsgebondenheid, bron en vraagstelling. Dit alles binnen het kader van de oriëntatiekennis. Deze bestaat uit kennis en inzicht wat betreft de tien Tijdvakken en de bijbehorende negenenveertig Kenmerkende Aspecten.Copyright Lyceum Schöndeln