Inloggen
Zoeken

Economie

Economie is een vak waarmee iedereen dagelijks te maken heeft. 

Een 12- of 13-jarige krijgt waarschijnlijk zakgeld van zijn ouders waarmee hij allerlei dingen kan kopen, maar niet alles wat hij wil hebben. Hij zal moeten KIEZEN waaraan hij het geld uitgeeft. In de economie draait het steeds om kiezen. Ouders moeten kiezen waaraan ze hun geld uitgeven. Kopen we die nieuwe auto nu of sparen we nog een jaartje? Lenen we geld zodat we de auto nu kunnen kopen? Het geleende geld moeten we in de toekomst terugbetalen met rente. Hierdoor kunnen we in de toekomst minder kopen. De overheid moet kiezen waaraan ze belastinggeld uitgeeft. Wegen, scholen, uitkeringen, enzovoort. Bedrijven moeten kiezen welke producten ze gaan maken en hoeveel geld ze uitgeven aan machines, personeel en grondstoffen. 

Onderwerpen die bij het vak economie aan bod komen zijn onder andere:
- Werkloosheid. Waarom heeft niet iedereen die wil werken een baan?
- Inkomens. Waarom verdient niet iedereen hetzelfde?
- Prijzen. Hoe komt het dat iets duurder of goedkoper wordt?
- Banken. Hoe ontstaat geld en welke rol speelt geld? Denk aan de kredietcrisis.
- Internationale handel. Waarom kopen we goederen in andere landen?
- Internationaal betalen. Waar kunnen we wel en waar niet met de Euro betalen? 

Op Lyceum Schöndeln richt het economieonderwijs zich erop "... de leerlingen toe te rusten met bekwaamheden, waarmee zij nu en later in verschillende economische rollen en levenssituaties kunnen participeren in de economisch-maatschappelijke verbanden waarvan zij deel uitmaken". 

Daartoe verwerven de leerlingen:
- Kennis van en inzicht in het economische leven in Nederland en in andere landen;
- Kennis van en inzicht in de eigen betrokkenheid bij het economische leven: als consument, als burger en in relatie tot de productie;
- Het vermogen tot kritisch benaderen van standpunten over consumptie, productie en een aantal economisch maatschappelijke verschijnselen;
- Kennis van en inzicht in de plaats van economie met het oog op vervolgopleidingen;
- De vaardigheid om zelfstandig onderzoeksactiviteiten te verrichten. 

Leerlingen leren standpunten kritisch te benaderen en zelf een mening te vormen over een aantal economisch-maatschappelijke verschijnselen. Daarbij leren zij de centrale vragen in de economie kennen en belangrijke begrippen hanteren.
Copyright Lyceum Schöndeln