Inloggen
Zoeken

Havo 3 introductie

Havo 3 leerlingen worden op dinsdag 20 augustus om 9:00 uur verwacht bij zwembad De Bosberg in Swalmen. Na een korte kennismaking met je mentor en klasgenoten heb je hier een sportieve ochtend die tot 12:30 uur duurt. Denk aan zwemkleding en een handdoek. Neem wat te eten en te drinken mee. Ook wanneer je die dag niet mee kunt zwemmen, word je verwacht om de klas aan te moedigen en misschien wel mee te doen met de spellen buiten het water. Op dinsdag heb je verder geen activiteiten op school.   

Op woensdag 21 augustus starten de lessen volgens het lesrooster in Magister. Deze dag worden de portret- en klassenfoto's gemaakt: H3C om 10:00 uur, H3B om 10:15 uur, en H3A om 10:30 uur. Draag daarom liever geen witte, zwarte of lichtblauwe bovenkleding.

Verder krijg je op woensdag een verkeersles in 117. Deze les staat als 'act' in het rooster. De decaan informeert je tijdens een andere les over loopbaanontwikkeling in 124 of 125. Ook deze les staat als 'act' in het rooster.

In deze week ga je bovendien tijdens twee (extra) mentoruren het schooljaar voorbereiden.
Copyright Lyceum Schöndeln