Inloggen
Zoeken

Havo 2 introductie

Havo 2 leerlingen worden op dinsdag 20 augustus om 8:30 uur verwacht voor de kennismaking met hun mentor en klasgenoten. H2A in lokaal 103, H2B in 104, H2C in 105 en H2D in 106.

Je gaat deze morgen het schooljaar voorbereiden. Ook worden tussendoor de portret- en klassenfoto's gemaakt. Draag daarom liever geen witte, zwarte of lichtblauwe bovenkleding. Je bent op dinsdag tot ongeveer 12:40 uur op school.

Op woensdag 21 augustus starten de lessen volgens het lesrooster in Magister. Op deze dag krijg je ook verkeersles in een grote ANWB-bus die buiten staat. Deze lessen staan als 'act' in het rooster in het lokaal 'elders'. Je mentor bespreekt deze planning van tevoren met jullie. Bij de verkeersles is ook een docent van school aanwezig.

Op donderdag 22 augustus hebben jullie van 8:45 tot 13:00 uur een sportieve ochtend met de mentor en enkele LO-docenten. Dit is op het sportveld, in de Trimboe en in L03. Draag sportieve kleding en denk aan een flesje water en iets te eten. Deze dag hebben jullie geen reguliere lessen.
Copyright Lyceum Schöndeln