Inloggen
Zoeken

Brugklas introductiedagen

De brugklasleerlingen worden op woensdag 21 augustus om 8:30 uur voor de hoofdingang van onze school verwacht en verzamelen zich bij hun mentor. Op deze woensdag worden de portret- en klassenfoto gemaakt. Draag deze dag daarom liever geen witte, zwarte of lichtblauwe bovenkleding.

De leerlingen krijgen op woensdag hun agenda en moeten zelf voor een tasje, een pen, een lunchpakket en drinken zorgen. Verder nemen ze mee: het introductieboekje van de kennismakingsochtend en de ingevulde bruikleenovereenkomst voor de lesboeken en de lockersleutel. 

Op donderdag 22 augustus word je om 8:30 uur verwacht in hetzelfde lokaal als woensdag. Neem mee: een tasje, een pen, een lunchpakket en drinken, het introductieboekje van de kennismakingsochtend en de agenda. Ook heb je naast je schooltas een andere stevige tas nodig, omdat je die middag de lesboeken mee naar huis krijgt.

De lessen beginnen op vrijdag 23 augustus volgens het lesrooster in Magister. Tijdens de introductiedagen krijg je uitleg over het lesrooster en Magister. Op vrijdag krijgt elke brugklas gedurende een lesuur voorlichting over de schoolstewards. 

De algemene ouderavond voor de brugklassen is gepland op maandag 9 september om 19.30 uur. De uitnodiging hiervoor volgt nog, maar reserveert u deze datum alvast in uw agenda. 

 
Copyright Lyceum Schöndeln