Inloggen
Zoeken

Een cultuurprofielschool is een school waarin extra aandacht wordt besteed aan kunst en cultuur. Dat gebeurt op de eerste plaats natuurlijk bij de kunstvakken zoals muziek, beeldende vorming en drama in onder- en bovenbouw. 

Zo leer je bij een vak als muziek zelf een instrument bespelen, kleine concerten geven, optreden met een van de schoolbands of de muziek maken bij de schoolmusical.
Bij het vak beeldende vorming kun je je creatief helemaal uitleven en je eigen kunstwerk maken, dat later tentoongesteld kan worden in de school. Je mag meedoen aan landelijke en provinciale kunstwedstrijden en maak je kans op een expositie in een écht museum. 
Bij het vak drama maak je kennis met het hedendaagse westerse theater en film, presentatietechnieken, toneelspelen en (zelf)reflectie. 

Behalve bij bovenstaande vakken wordt ook bij de andere vakken een link gelegd met kunst en cultuur en ga je dingen zélf onderzoeken. Zo heb je bij wiskunde het perspectiefproject, bij geschiedenis het project over de Tweede Wereldoorlog en bij economie een theatervoorstelling over geld. Door op deze manier met je vakken bezig te zijn, leer je de lesstof niet alleen beter begrijpen, maar kom je ook tot verrassende ontdekkingen.
Daar komt nog bij dat ieder leerjaar jaarlijks een voorstelling bezoekt, die gekoppeld is aan één of meerdere vakken.

De cultuuragenda

Op een cultuurprofielschool is ook buiten de les altijd een heleboel te doen op cultureel gebied. Naast de eerdergenoemde voorstellingen per leerjaar kennen we activiteiten, als:
LS theaterfestival, Sketch en Muziek Avond, musical, workshops, schoolbands, koffieconcert, KULTpubs, exposities, LS filmfestival, Slag Om De Arm, Sjeundel Rock, debatwedstrijden en nog véél meer. Deze podia bieden jou als leerling de kans om je eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Verder kun je ook actief zijn in leerlingencomités zoals de TTC (Technische Toneelcommissie), SP (Schoolparlement), OPA (Organisatie & Podiumactiviteiten) en KULTpanel of je schrijftalent gaan uitproberen bij de LenS, de schoolkrant of bij het debatteam.

Heb je nog vragen?

Met vragen over de cultuurprofielschool Lyceum Schöndeln kun je terecht bij mevr. M. Geenen en dhr. B. Segers, cultuurcoördinatoren. Je kunt ook eens een kijkje nemen op de website www.cultuurprofielschool.nl.
Copyright Lyceum Schöndeln