Inloggen
Zoeken

LOB in leerjaar 3

In leerjaar 3 vindt de voorbereiding plaats met betrekking tot de profielkeuze voor het vierde jaar. Hiervoor vinden de volgende activiteiten plaats:

-    voorlichtingsavond ouders inzake profielen
-    voorbereiding van de profielkeuze met behulp van de methode Profielkiezer tijdens de mentorlessen
-    groepsprogramma door een studiekeuze-/beroepskeuze-adviseur van adviesbureau Profiel/ASL
-    HBO avond (jaarlijks)
-    WO avond (1x in de 2 jaar)
-    voorlopige profielkeuze in januari
-    individuele gesprekken tussen leerlingen en decanen
-    advisering door vakdocenten tijdens de leerlingbespreking in april
-    individuele gesprekken tussen leerlingen en decanen n.a.v. de leerlingbespreking
-    eventueel bijstellen van de profielkeuze
-    definitieve profielkeuze in mei
-    Toneelvoorstelling “Later begint Nu”

De methode Profielkiezer draagt ertoe bij dat leerlingen op basis van hun zelfbeeld met betrekking tot vaardigheden, interesses en capaciteiten tot een juiste profielkeuze komen. Daarnaast biedt de methode inzicht in de te kiezen profielen en de daaruit voortvloeiende
vervolgopleidingen.
                  


De methode biedt digitale ondersteuning middels het “Beroepskeuzedagboek”. Daarin worden onder andere alle testgegevens van leerlingen opgeslagen in een portfolio dat ze in de bovenbouw verder kunnen vullen. Middels inlogcode kunnen ouders ook thuis het portfolio bekijken.
Copyright Lyceum Schöndeln