Inloggen
Zoeken

LOB in HAVO 4

Om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn op de keuze voor het vervolgonderwijs vinden in de bovenbouw verschillende activiteiten plaats.

Havo 4:

  • info via ouderavond
  • leerlingen met extra vak regelen plaatsing bij lessen
  • bijstelling profielkeuze uiterlijk 8 november
  • bezoek aan Fontys Hogeschool
  • informatieavond Laurentiusziekenhuis
  • info via (jaarlijkse) HBO-avond
  • banenmarkt
  • bezoeken open dagen/meeloopdagen
  • voorlichting decanen in de klas
  • individuele gesprekken op afspraak bij een decaanCopyright Lyceum Schöndeln